Đức Giêsu Đấng cứu độ duy nhất của trần gian
Phụ đề: Tài liệu học tập chuẩn bị năm Thánh
Nguyên tác: Jésus - Christ. Unique Sauveur du monde
Tác giả: Hội đồng Chủ tịch
Ký hiệu tác giả: HOI
Dịch giả: Quê Hương & Lê Bảo
DDC: 232.13 - Đức Kitô như Đấng Cứu Chuộc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001223
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 3
1. Sự nhập thể của Con Thiên Chúa 9
2. Tái khám phá việc dạy giáo lý 26
3. Đức Giêsu dưới con mắt các tín hữu 39
4. Trần thuật về tiểu sử Đức Giêsu 67
5. Đức Giêsu loan báo Tin Mừng 80
6. Sự Phục Sinh của Đức Giêsu 117
7. Mầu nhiệm Giáng sinh của Đức Giêsu 143
8. Đức Giêsu Đấng Cứu Độ duy nhất 149
9. Tính thời sự và ý nghĩa của sự cứu độ 167
10. Maria, Mẹ của Đức Giêsu 201