Niềm hy vọng vào Đấng Cứu Độ chúng ta
Tác giả: Lm. Vương Đình Bích
Ký hiệu tác giả: VU-B
DDC: 232.13 - Đức Kitô như Đấng Cứu Chuộc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000172
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000173
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000174
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000175
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000874
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002935
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004828
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Lịch sử của lịch về 5
1. Giải đáp của lòng tin 6
2. Những giải đáp của thời đại 6
3. Trở lại với Chúa Giêsu lịch sử 17
4. Những lập trường thần học khác 30
Chương II: Làm thế nào để đạt được 46
1. Khoa chú giải theo hướng 47
2. Khoa chú giả hiện sinh 53
3. Khoa chú giải tập trung 58
4. Đối với một khoa Kitô luận 60
5. Khởi sự nói từ Chúa Giêsu 65
Chương III: Cuối cùng Đức Giêsu 66
1. Muốn hiểu những lời giải đáp 67
2. Chúa Giêsu rao giảng 69
3. Một đường mộng tưởng từ lâu 72
4. Triều đại Thiên Chúa không phải là một 73
5. Triều đại Thiên Chúa 75
6. Và dân chúng đang hoang mang 76
7. Kết luận: Ngài đã đảm nhận 81
Chương IV: Đức Kitô Đấng 83
1. Triều đại Thiên Chúa bao hàm 84
2. Triều đại Thiên Chúa 94
3. Kết luân: Giá tri thần học 98
Chương V: Con người độc dáo 104
1. Chúa Giêsu là con người có một 105
2. Chúa Giêsu là một người 116
3. Tính độc đáo của Chúa Giêsu 123
4. Kết luận: Giá trị thần học 125
Chương VI: Ý nghĩa cái chết 128
1. Vụ án tố cáo Chúa Giêsu 129
2. Đã thương ... đến cùng 142
3. Cái vô nghĩa có một ý nghĩa 149
Chương VII: Phục Sinh, một ảo tưởng 154
1. Cỏ đã không mọc trên ngôi mộ… 156
2. Khoa chú giải hiện đại nói gì 157
3. Với Phục Sinh mọi sự đã trở nên 163
4. Chiều kích nhân loại học 170
Chương VIII: Cuối cùng Đức Giêsu 175
1. Quyền tối thượng của Chúa Giêsu 177
2. Khoa Giêsu luận 182
3. Sự sống lại của Chúa Giêsu 188
4. Kết luận 196
Chương IX: Quá trình Kitô luận 198
1. Lòng tin cố gắng tìm hiểu 201
2. Mátthêu và Luca 204
3. Giuse và việc thụ thai của Đức Maria 206
4. Thánh Luca có ý định 207
5. Chúa Giêsu sinh ra ở đâu 211
6. Những người chăn chiên 213
7. Thánh Mátthêu 214
8. Kết luận 218
Chương X: Một mình Thiên Chúa 223
1. Một Thiên Chúa có 224
2. Chúng ta không thể nói về 227
3. Một sự căng thẳng 230
4. Chalcêđônia 238
5. Con Người là Thiên Chúa 245
6. Đức Giêsu không thể phạm tội 251
7. Tất cả chúng ta đã được hướng 258
Chương XI: Ngày nay chúng ta gặp 261
1. Kitô giáo không chỉ sống 261
2. Tìm hiểu thế giới từ điểm 262
3. Một vài cách Đức Giêsu 264
4. Kết thúc 284
Chương XII: Ngày nay chúng ta sẽ 286
1. Trong khoa Kitô luận 287
2. Chiếc cầu giữa Đức Kitô 294
3. Những nhân tố cho khoa Kitô luận 297
4. Kết luận 313
Chương XIII: Đức Giêsu Kitô và Đạo 315
1. Kitô giáo cũng rộng mênh mông 317
2. Việc nhân hoá hoàn toàn con người 320
3. Cơ cấu Kitô và huyền nhiệm 323
4. Kitô giáo một phúc đáp 325
5. Kitô giáo Công giáo 327
6. Đức Kitô “Tất cả trong mọi sự” 330
7. Kết thúc: Niềm hy vọng và tương lai 334
Mục lục 337