L'unique sauveur demain comme hier
Tác giả: R.P. Riquet, S.J
Ký hiệu tác giả: RI-R
DDC: 232.13 - Đức Kitô như Đấng Cứu Chuộc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011993
Nhà xuất bản: Éditions spes
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 19
Số trang: 204
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích