L'idée Réparatrice
Tác giả: Raoul Plus, SJ
Ký hiệu tác giả: PL-R
DDC: 232.13 - Đức Kitô như Đấng Cứu Chuộc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012250
Nhà xuất bản: Gabriel Beauchesne
Năm xuất bản: 1919
Khổ sách: 16
Số trang: 203
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích