Jésus Histoire et Critique
Tác giả: F. M. Braun, OP
Ký hiệu tác giả: BR-F
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012774
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 19
Số trang: 257
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích