Lời của Ngài làm cho con được sống
Nguyên tác: Ta Parole Me Fait Vivre
Tác giả: Raniero Cantalamessa
Ký hiệu tác giả: CA-R
Dịch giả: Lm. Micae Trần Đình Quảng
DDC: 232.12 - Đức Kitô như Ngôi Lời
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013599
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013631
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013632
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 5
I. Lời của Thiên Chúa và lời của con người 7
1. Lời nói hay thinh lặng? 7
2. Một Thiên Chúa nói 9
3. Được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa vì được ban tặng lời 12
4. Không nói lời xấu 18
5. Lạy Chúa, xin lắng nghe 20
II. Lời Thiên Chúa trong cuộc đời Đức Kitô 25
1. Việc rao giảng trong cuộc đời Đức Giêsu 25
2. Việc rao giảng của Đức Kitô được tiếp tục trong Giáo Hội 28
3. Lời-bí tích mà chúng ta nghe 31
4. Phụng vụ Lời Chúa 36
III. Lời Thiên Chúa trong sứ mệnh của Giáo Hội 43
1. Từ Đức Giêsu rao giảng đến Đức Giêsu được rao giảng 43
2. Công cuộc “nghiên cứu lần thứ ba” 45
3. Giáo sĩ Do Thái Neusner và Đức Bênêđitô XVI 49
4. Đức Giêsu, người Con 53
5. Bước ngoặt lớn 60
6. Lời tiên tri mới của Gioan Tẩy Giả 63
IV. Chúa Thánh Thần sức mạnh của việc loan báo 69
1. Dabar và Ruah: Lời và Thần Khí 69
2. Những phương tiện: cầu nguyện 73
3. Nói bằng sự khiêm nhường 78
4. Nói bằng sự yêu thương 83
V. Nói “những lời của Thiên Chúa” 89
1. Những lời “vô ích” và những lời “hữu hiệu” 89
2. Những ai là tiên tri giả 93
3. Đức Giêsu đã không đến để nói với chúng ta những điều không quan trọng 96
4. “Nói như những lời của Thiên Chúa” 99
VI. Lời Thiên Chúa con đường thánh hóa bản thân 107
1. Lectio divina 107
2. Đón nhận Lời Chúa 110
3. Chiêm niệm Lời Chúa 114
4. Thực hành Lời Chúa 124
VII. Đọc Kinh thánh theo hướng thiêng liêng 129
1. Kinh Thánh được Thiên Chúa linh hứng 129
2. Thuyết ảo thân và thuyết Ebion về Kinh Thánh 133
3. Thần Khí ban sự sống 142
4. Điều Thần Khí nói với Hội Thánh 147
5. Thần Khí thổi từ bốn phương 150
Bài đọc thêm 1: Lời Chúa trong Giáo Hội 155
1. Giáo Hội được đỡ mang bởi Lời Chúa 157
2. Giáo Hội đỡ mang Lời Chúa 159
3. Các tôi tớ của Lời Chúa 164
4. “Lời Chúa không bị xiềng xích” 169
Bài đọc thêm 2: Lời Chúa trong đời sống người rao giảng 175
1. Lời Chúa vang lên từ trong thinh lặng 177
2. Quyển sách vừa ngọt vừa đắng 180
3. “Chính bạn là người ấy” 183
4. Những người thông phần cuộc khổ nạn 188