De verbo incarnato
Tác giả: Petrus Parente
Ký hiệu tác giả: PA-P
DDC: 232.12 - Đức Kitô như Ngôi Lời
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011035
Nhà xuất bản: Libreria F. Lestini
Năm xuất bản: 1933
Khổ sách: 22
Số trang: 414
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích