La Parole est au Christ
Tác giả: Otto Karrer
Ký hiệu tác giả: KA-O
DDC: 232.12 - Đức Kitô như Ngôi Lời
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012608
Nhà xuất bản: Les éditions ouvrieres
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 16
Số trang: 319
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích