Jésus-Christ, Parole de Dieu
Tác giả: Lm. Dewailly, OP
Ký hiệu tác giả: DE-L
DDC: 232.12 - Đức Kitô như Ngôi Lời
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004409
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 20
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011693
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Khổ sách: 17
Số trang: 142
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích