Nhờ Thánh Kinh con tôn vinh Chúa
Tác giả: Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 232.12 - Đức Kitô như Ngôi Lời
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001580
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001597
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001688
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001689
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001706
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002340
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đẩu 5
01 - Thiên Chúa Ba Ngôi 7
02- Cha với Con là một 11
03-Cha nói qua Con 14
04- Tiên báo về Đấng Cứu Thế : mầm mống 17
05- Đấng Messia ngự đến 20
06- Chồi lộc nhà Đavid 24
07- Lễ Thiên Chúa giáng sinh 27
08- Lề hiển linh 31
09- Lễ Thánh Gia 34
10- Chúa Giêsu chịu phép rửa 37
11- Ngài là ai ? 40
12- Nước Thiên Chúa đã tới gần 44
13- Thiên Chúa là ánh sáng thế gian 49
14- Chúa Chiên nhân lành hay người mục tử 52
15- Chiên Thiên Chúa 56
16- Thiên Chúa trên hết 59
17- Tin vào Thiên Chúa 63
18- Thiên Chúa hằng sống 66
19- Thiên Chúa là niềm vui 71
20- Thiên Chúa thông biết mọi sự 74
21- Thiên Chúa đầy lòng thương xót 78
22- Ta là Đường, sự Thật, sự sống 82
23- Thiên Chúa lả tình yêu 86
24- Thẩy ban bình an cho chúng con 89
25- Ta là sự sáng thế gian 92
26- Thầv là cây nho thật 95
27- Ngài là Đấng có uy quyền 99
28- Ngài khiêm nhường và hiền lành 102
29- Sự Thần Hiển của Thiên Chúa 105
30- Ngài sai họ đi 108
3 l - Thiên Chúa yêu thương dân Ngưòi 112
32- Ai đến với Ta sẽ không còn đói khát 117
33- Thiên Chúa khôn ngoan thượng trí 120
34- Ai xin sẽ được, tìm sẽ thấy… 124
35- Những lời nghịch ý của Đức Kitô 128
36- Ngày của Chúa 131
37- Thiên Chúa hay tiền bạc 135
38- Lời Chúa giải phóng con người 139
39- Khoảng cách xa gần 143
40- Họ thứ thách Ngài 146
41- Trời mới Đất mới 194
42- Lễ Hiển Dung 154
43- Thánh Tâm Chúa Giêsu 157
44- Đức Kitô và Thánh Thần 162
45- Con Người phải chịu nhiều đau khổ 166
46- Nước máu và Thánh Thần 169
47- Mình và Máu Thánh Chúa 177
49- Lễ Chúa Kitô Vua 181
50- Tôn vinh Thánh Giá 184
51 Chúa chịu cám dỗ 189
52- Người tôi tớ của Đức Giavê 193
53- Chúa buồn và khóc 198
54- Chúa Phục Sinh 202
55- Sức mạnh Phục Sinh của Đức Kitô 205
56- Họ nhận ra Ngài lúc bẻ bánh 209
57- Lễ Thăng Thiên 213
58- Lễ Hiện Xuống 217
59- Con Chiên Phục Sinh 221
60- Thánh Thần và sức mạnh của lòng tin 225