Nhiệt tâm tông đồ
Tác giả: M.B. Martelet
Ký hiệu tác giả: MA-M
Dịch giả: Học Viện Đa Minh
DDC: 248.35 - Hướng dẫn các hội đoàn Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013263
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013264
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0013265
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
A. PHỤNG SỰ THIÊN CHÚA 13
Chương 1. Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô 24
Chương 2. Sự khẩn thiết của việc Tông Đồ  24
Chương 3. Chứng nhân cho Đức Kitô 35
Chương 4. Là công việc của mọi người 46
Chương 5. Hoạt động theo chiều Sâu.... 57
B. TRONG ÁNH SÁNG CỦA CHÚA   
Chương 6. Ta Thuộc Về Gia Đình Thiên Chúa 71
Chương 7. Sự sống sung mãn 82
Chương 8. Hoạt động và chiêm niệm 92
Chương 9. Sự thánh hóa và việc tông đồ 103
C. NHỜ SỨC MẠNH CỦA THIÊN CHÚA  
Chương 10. Niềm vui trong đức tin 115
Chương 11. Dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần 126
Chương 12. Hãy nếm thử và hãy nhìn coi 137
Chương 13. Sự sáng suốt và lòng can đảm 148
D. HƯỚNG VỀ THIÊN CHỨA  
Chương 14. Gặp gỡ Thiên Chúa 163
Chương 15. Ta hãy sống Phụng vụ 173
Chương 16. Cầu nguyện trong lòng 183
Chương 17. Leo đường dốc 195
Chương 18. Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Các Tông Đồ 205
Bên lề 215