Một số cử hành đặc biệt năm thánh 2000
Tác giả: Ủy Ban Năm Thánh GP. Hà Nội
Ký hiệu tác giả: UYB
DDC: 248.35 - Hướng dẫn các hội đoàn Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002328
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích