La doctrine spirituelle des hommes d'action
Tác giả: Francois Charmot
Ký hiệu tác giả: CH-F
DDC: 248.35 - Hướng dẫn các hội đoàn Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012337
Nhà xuất bản: Éditions spes
Năm xuất bản: 1946
Khổ sách: 19
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích