Nội quy gia đình phạt tạ Thánh Tâm Việt Nam
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002330
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 136
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của cha tổng linh hướng 2
Sơ đồ tổ chức 5
Phần I. Nội qui gia đình phạt tạ Thánh Tâm Việt Nam 7
Chương I. Nguồn gốc-Mục đích- Sát nhập 7
Chương II. Hệ thống tổ chức 9
Chương III. Đoàn viên 10
Chương IV. Toán, liên toán 13
Chương V. Ban chấp hành cấp xứ đoàn 14
Chương VI. Ban chấp hành cấp giáo hạt 20
Chương VII. Ban chấp hành cấp Giáo phận 25
Chương VIII. Ban chấp hành GĐ/PTTT cấp trung ương 31
Chương IX. Thâu nhận ân nhân 35
Chương X. Bầu cử, ứng cử, nhiệm kỳ, hôi họp 36
Chương XI. Cha linh hướng 40
Chương XII. Đoàn kỳ, phù hiệu 43
Phần II. Hướng dẫn đạo đức và sinh hoạt 48
Chương I. Chương trình hội đoàn 48
Chương II. Nghi thức tuyên hứa 54
Chương III. Nghi thức tôn vương gia đình 61
Chương IV. Một số kinh cần nhớ 65
Phần III. Huấn luyện tông đồ - tu đức 69
Chương I. Hoạt động tông đồ là gì 69
Chương II. Tại sao phải làm việc tông đồ và làm việc tông đồ bằng cách nào? 74
Chương III. Đường lối của hoạt động tông đồ 74
Chương IV. Bước theo Thầy 84
Chương V. Đức khiêm nhường 90
Chương VI. Đức thương yêu 94
Chương VII. Chúa Giê-su ở trong ta 105