Tôn sùng Thánh Tâm
Tác giả: Louis Verheylezoon, SJ
Ký hiệu tác giả: VE-L
DDC: 234.1 - Phương thế đón nhận ân sủng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002228
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 162
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư Đức Cha Kleiner 5
Thư vị thừa sai đã duyệt lại tác phẩm này 6
Lời phê bình của báo Ami du Clergé 7
Lời tựa ấn bản thứ nhất 9
Lời tựa ấn bản mới 11
Cung hiến Thánh Tâm Chúa Giêsu 12
PHẦN I: NHỮNG LỢI ÍCH VÀ BẢN TÍNH SỰ SÙNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU  
Chương 1 : Chúa hứa ban những ơn thiêng liêng rất dồi dào 14
Chương 2 : Những nguyên nhân làm cho sự sùng kính 21
Chương 3 : Tình yêu quá bội Trái Tim Chúa Giêsu đôì với ta 29
Chương 4 : Những vẻ đáng yêu của Trái Tim Chúa Giêsu 33
Chương 5 : Trái Tim Chúa Giêsu xin trái tim chúng ta 38
Chương 6 : Bản tính sự sùng kính Trái Chúa Giêsu 44
Chương 7 : Sự sùng kính Thánh Tâm đặc biệt 53
PHẦN II: NHỮNG CÁCH TÔN KÍNH BỀ NGOÀI THÁNH TÂM CHÚA ĐÒI Ở TA 61
Chương 1 : Tận hiến cho Thánh Tâm 62
Chương 2 : Việc đền tạ 67
Chương 3 : Rước lễ kính Thánh Tâm 72
Chương 4 : Lễ kính Thánh Tâm 80
Chương 5 : Viếng Thánh Thể 86
Chương 6 : Sùng kính cuộc khổ nạn Chúa Giêsu Kitô 98
Chương 7 : Kinh cầu và một ít việc khác để tôn kính Trái Tim Chúa Giêsu 103
Chương 8: Ảnh và áo Thánh Tâm 108
Chương 9 : Những câu phát động và những cách thực hành khác 123
Chương 10 : Việc kính thờ Thánh Tâm Chúa theo Phụng vụ 127
Chương 11: 2. Ngày thứ sáu đầu mỗi tháng được hiến dâng cho Thánh Tâm Chúa 134
Chương 12: 3. Tháng Thánh Tâm 141
Chương 13: 4. Nhà nguyện, nhà thờ và bàn kính Thánh Tâm 146
Chương 14: 5. Những hội đoàn và những Phụng Hội kính thờ Thánh Tâm 150