Salvatiion to the Ends of the Earth
Phụ đề: A Biblical Theology of Mission
Tác giả: Andreas J. Köstenberger, Peter T. O'Brien
Ký hiệu tác giả: KO-A
DDC: 230.041 - Thần học Kitô giáo trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 11
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012929
Nhà xuất bản: Apollos
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 23
Số trang: 351
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích