La générosité de Dieu
Phụ đề: grâce, justice et vérité
Tác giả: J. Guillet
Ký hiệu tác giả: GU-J
DDC: 230.041 - Thần học Kitô giáo trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004394
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 18
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích