Dominion and Dynasty
Phụ đề: A Theology of the Hebrew Bible
Tác giả: Stephen G. Dempster
Ký hiệu tác giả: DE-S
DDC: 230.041 - Thần học Kitô giáo trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 15
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012926
Nhà xuất bản: Apollos
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 23
Số trang: 267
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích