Connaissance de Dieu
Phụ đề: Foi chrétienne et théologie naturelle
Tác giả: Henri Bouillard
Ký hiệu tác giả: BO-H
DDC: 230.041 - Thần học Kitô giáo trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004395
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 18
Số trang: 188
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích