The works of Aristotle
Tác giả: Aristotle
Ký hiệu tác giả: ARI
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012564
Nhà xuất bản: William Benton
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 25
Số trang: 699
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích