Elements of chemistry by Antoine Laurent Lavoisier - Analytical theory of heat by Jean Baptiste Joseph Fourier - Experimental researches in electricity by Micheal Faraday
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012556
Nhà xuất bản: William Benton
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 25
Số trang: 898
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích