The Philosophy of Right - The Philosophy of History
Tác giả: G.W.F. Hegel
Ký hiệu tác giả: HE-G
DDC: 082 - Sưu tập tổng quát tiếng Anh
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 46
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012554
Nhà xuất bản: William Benton
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 25
Số trang: 369
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích