Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê
Phụ đề: Sử học
Tác giả: Nguyễn Quang Thắng
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 909 - Lịch sử thế giới
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000130
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 1268
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa 9
Tựa (in lần thứ nhất) 15
I. Tình hình nước nhà ở đầu thế kỷ 19
II. Phong trào đông du 25
III. Đông kinh nghĩa thục thành lập 34
IV. Khai trí dạy học 41
V. Soạn sách và bài ca 48
VI. Diễn thuyết 60
VII. Phong trào duy tân 67
VIII. Chấn hưng công thương 73
IX. Khuếch trương nông nghiệp, khai mở 83
X. Phái bạo động 86
XI. Nghĩa thục bị đóng cửa 91
XII. Sau khi tan rã 100
XII. Phong tráo ở Trung và Nam 110
XIV. Kết 119
Phục lục I: Thiết tiền ca 128
Phụ lục II: Ít tài liệu về cụ Cử Lương và đám tang của cụ 132
Phụ lục III: Một giờ với cụ Võ Hoành 138
Sách tham khảo 143
Mục lục II 272
PHẦN THỨ NHẤT: Loài người thời tiền sử 149
Chương I. Con người trong vũ trụ 149
1. Thái dương hệ 149
2. Các hành tinh vệ, vũ trụ 150
3. Tuổi của mặt trời và trái đất 150
4. Kết 151
Chương II. Thuở tạo hóa gây hình 152
1. Chúng ta từ đâu tới 152
2. Thời khai thiên lập địa 152
3. Các sinh vật đã xuất hiện trên trái đất 153
4. Thủy tổ loài người 154
5. Thủy tổ ta hơn những sinh vật khác ở chỗ nào 155
6. Họ tìm ra lửa 155
7. Kết 156
Tóm tắt 157
Chương III. Các thời đại 158
1. Thời tiền sử, thời có sử 158
2. Thời đá đập, thời đá mài, thời kim thuộc 158
3. Kỷ nguyên cơ đốc 159
4. Cách tính năm và thế kỷ 159
Tóm tắt 160
Chương IV. Đời sống loài người thời tiền sử 162
1. Thời đại đá đập 162
2. Thời đại đá mài 162
3. Thời đại kim thuộc 165
4. Đời sống tinh thần thời tiền sử 165
Tóm tắt 167
Kết phần thứ nhất 168
PHẦN THỨ NHÌ. Bình minh hiện ở cận đông 169
Chương I. Cổ Ai Cập 170
1. Xứ Ai Cập là tặng vật sông Nil 170
2. Dân tộc và xã hội Ai Cập 171
3. Lịch sử Ai Cập 172
4. Văn minh Ai Cập 173
a. Tôn giáo 173
b. Kĩ thuật 174
c. Kiến trúc 174
d. Khoa học 175
e. Chữ viết 175
Tóm tắt 178
Chương II. Văn minh miền Mesopotamie 179
1. Miền mesopotamie 179
2. Dân tộc Chaldée và Assyrie 180
3. Văn minh 180
a. Tổ chức xã hội 180
b. Kiến trúc 180
c. Khoa học, văn học 181
d. Chữ viết 181
Tóm tắt 182
Chương III. Dân tộc Hébreux và các con buôn Crète và Phénicie 183
1. Dân tộc Hébreux - Moise - Đạo Do Thái 183
2. Dân tộc Crète 184
3. Dân tộc Phénicie 185
Tóm tắt 187
Kết phân thứ nhì 188
PHẦN THỨ BA. Văn minh Cận đông truyền qua Đông Âu 189
Chương I. Hy Lạp cầm đuốc dẫn đường 189
Lịch sử Hy Lạp 189
1. Dân tộc Hy Lạp chiếm Grèce 189
2. Tính tình của họ 190
3. Các thành thị Hy Lạp 190
4. Thuộc địa của Hy Lạp 192
5. Dân tộc Ba Tư 192
6. Chiến tranh với Ba Tư 193
7. Nội chiến 193
Tóm tắt 194
Chương II. Vua Alexandre 195
1. Vua Philippe - Démosthène 195
2. Vua Alexandre 196
3. Công của Alexandre 197
Tóm tắt 198
Chương III. Văn minh Hy Lạp 199
a. Tôn giáo 199
b. Giáo dục 199
c. Chính trị 200
d. Đời sống 200
e. Kiến trúc - Nghệ thuật 200
g. Khoa học 200
...