Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792-1793)
Tác giả: John Barrow
Ký hiệu tác giả: BA-J
Dịch giả: Nguyễn Thừa Hỷ
DDC: 959.7 - Lịch sử Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016279
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 125
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Chương I: Xứ Nam Hà 19
Chương II: Phác thảo chung về các phong tục, tính cách và tình cảm của những người dân bản xứ Turon 59
Chương III: Những lợi ích của việc giao dịch buôn bán với Nam Hà 101