Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh
Phụ đề: Với công cuộc khai sáng Miền Nam nước Việt cuối thể kỷ thứ XVII
Tác giả: Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 920.71 - Nam danh nhân thế giới
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002449
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 9
TỰA 13
PHÂN MỤC 16
LỜI MỞ ĐẦU 19
CHƯƠNG MỘT: Tiểu sử và nguồn gốc Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 23
1. Tên thật, năm sinh, quê quán, gia đình của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 24
2. Nguồn gốc Nguyễn Tộc 27
3. Phả hệ dòng Nguyễn Hữu 31
Nguyễn phân tranh (1558-1672) 43
5. Truyền ngôn về phần mộ dòng Nguyễn Hữu ở Quảng Bình 46
CHƯƠNG HAI: Quê hương và con người Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 51
Thuận Hóa và Quảng Bình 52
2. Xác định nơi sinh của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 53
nếp nhà họ Nguyễn 59
cùng việc xử sự với Champa (Chiêm Thành) 65
1. Nước Champa sau thời cực thịnh xuyên qua sự giao hiếu với nhà Đại Việt 66
2. Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc bình định an dân ở đất Cha 68
Thần Nguyễn Hữu Cảnh đối với sắc tộc 70
4. Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh về lại Bình Khương Dinh 70
CHƯƠNG BỐN: Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược xứ Đồng Nai 73
1. Nguyên thủy vùng Đồng Nai 74
2. Đời sống lẻ tẻ của các sắc dân tại vùng ác địa Đồng Nai ở đầu XVII 79
a. Người Khơ Me (Chân Lạp) 80
b. Người Chăm (Champa, Chiêm Thành) 80
c. Người man (Đàng Thổ) 80
d. Người Kinh (Đại Việt) 82
e. Người Tầu (Trung Hoa) 84
3. Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh với chính sách kinh lược xứ Đồng Nai 87
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 91
5. Đất Đồng Nai, Gia định và sự phát triển của Đại Việt ở xứ Đàng Trong 93
CHƯƠNG NĂM: Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh bình định Chân Lạp 101
1. Nội tình nước Chân Lạp 102
2. Vua Chân Lạp gây hấn 103
3. Thống xuất Nguyễn Hữu Cảnh với vấn đề Chân Lạp 108
4. Chính sách an dân hóa đồng sắc tộc vùng đồng bằng Cửu Long 109
5. Lễ Thành Hầu ngã bệnh, mất đột ngột trên đường công vụ trở về 110
về Cù Lao Phố, Đồng Nai (Biên Hòa) 112
qua các triều đại thể chế từ 1700 - 1993 115
công thần Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 125
Minh Hương - Chợ Lớn, Nam Vang 126
Cảnh ở mọi nơi 178
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 183
(từ Cần Lao Phố, Rạch Gầm, Đà Nẵng đến Quảng Bình 199
Lời bạt 215
(Thân phụ của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh) 217
(Bào huynh của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh) 237
Nguyễn Hữu Cảnh (tại các vùng miền Đông và miền Tây Nam Bộ) 281
4. Tài liệu Hán văn minh chứng: 307