Nguồn gốc văn hóa Việt Nam
Tác giả: Kim Định
Ký hiệu tác giả: KI-D
DDC: 390.959 7 - Lịch sử văn hóa Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008794
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008835
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Tựa 11
Chữ viết tắt 13
PHẦN I: CƠ CẤU  15
I. Tại sao cơ cấu Việt Nho 17
II. Chung quanh cơ cấu luận 28
III. Cơ cấu của Levi Strauss 42
IV. Cơ cấu của Việt Nho 53
PHẦN II: GiẢI NGHĨA 69
V. Nghệ thuật giải nghĩa 71
VI. Khi huyền sử đọc huyền thoại 82
VII. Phương pháp của cơ cấu 90
VIII. Cái giống của các thần 110
IX. Hướng vọng huyền sử nước Nam 136
X. Tự Lạc Vương tới Hùng Vương 150
XI. Truy điệu cái con cò 163
XII. Trúc thư kỷ niên với huyền sử Việt Nho 174
XIII. Đại Vũ đúc đỉnh 185
PHẦN III: TRIẾT VĂN 205
XIV. Kinh đức bỉnh triết 207
XV. Văn chương thiếu triết 219
XVI. Những nét đặc trưng của văn chương Việt Nam 231
XVII. Điển chương của văn hóa Việt 246
XVIII. Sách ước gậy thần 262
XIX. Ý nghĩa Việt Nho 277
PHẦN BỐN: PHỤ CHƯƠNG 289
XX. Việt Nho 291
XXI. Văn hóa dân tộc 308
XXII. Vấn đề nhất quán 319