De Deo uno et trino creatore et gurernatore de angelis et de homine
Tác giả: R. P. Eduardo Hugon
Ký hiệu tác giả: HU-R
DDC: 231.7 - Thần học về sáng tạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011994
Nhà xuất bản: Sumptibus P. Lethielleux
Năm xuất bản: 1933
Khổ sách: 19
Số trang: 847
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích