Alliance et Création
Tác giả: P. Schoonenberg
Ký hiệu tác giả: SC-P
DDC: 231.7 - Thần học về sáng tạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009611
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 21
Số trang: 228
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích