Mầu nhiệm sáng tạo
Tác giả: Paul Haffner
Ký hiệu tác giả: HA-P
Dịch giả: Lm. Giuse Vũ Ngọc Tứ
DDC: 231.7 - Thần học về sáng tạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015637
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 380
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015641
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 380
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015642
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 380
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015643
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 380
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

Giới thiệu  3
Lời giới thiệu 11
CHƯƠNG I: SÁNG TẠO THEO LÝ TRÍ VÀ MẠC KHẢI  15
1. Quan điểm hiện thực   18
2. Lý trí và mạc khải   22
3. Thánh Truyền, Thánh Kinh và Huấn Quyền   33
4. Cách tiếp cận tổng hợp   40
CHƯƠNG II: THẾ GIỚI THIÊN THẦN   47
1. Sự hiện hữu của các thiên thần   48
1.1. Cựu ước   48
1.2. Tân ước   57
1.3. Giáo huấn của Huấn quyền  65
2. Sáng tạo các thiên thần  69
3. Bản tính các thiên thần  72
4. Con số và các phẩm thiên thần   77
5. Sự cao sang của các thiên thần   83
6. Các thiên thần hộ thủ   85
CHƯƠNG III: THÉ GIỚI VẬT CHẤT   91
1. Sáng tạo từ hư vô   91
1.1. Công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa   103
1.2. Sự sáng tạo liên tục   104
2. Sáng tạo cùng vói thời gian   106
3. Tự do của Đấng Tạo Hóa  112
4. Duy nhất trong sáng tạo   117
5. Sự tốt đẹp của các thụ tạo   119
6. Sự hợp lý của sáng tạo   122
CHƯƠNG IV: NGƯỜI NAM VÀ NGƯỜI NỮ  125
1. Sáng tạo người nam và người nữ   125
2. Cách thức sáng tạo   129
2.1. Thân xác  129
2.2. Linh hồn   136
3.Bản tính con người   141
3.1. Những đặc tính của linh hồn con người 141
3.2. Sự duy nhất của con người   146
3.3. Giống đực và giống cái   149
4. Tình trạng nguyên thủy của con người   151
5.Vẻ đẹp của vũ trụ   157
CHƯƠNG V: SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG   161
1. Bảo tồn vũ trụ   162
2. Mọi hoạt động của thụ tạo lệ thuộc vào Thiên Chúa 169
3.  Sự Quan phòng tuyệt đối của Thiên Chúa  172
4.  Sự độc lập đúng mức ừong trật tự sáng tạo  179
5.  Những phép lạ 184 184
CHƯƠNG VI: SÁNG TẠO VÀ SỰ DỮ  195
1.  Tội của các thiên thần 196
2.  Tội nguyên tổ  211
2.1. Sự sa ngã của người nam và người nữ  211
2.2. Những hậu quả của sự Sa ngã  216
2.3. Sự lưu truyền nguyên tội 221
CHƯƠNG VII: ĐỨC KITÔ VÀ SÁNG TẠO  233
1.  Sáng tạo và Nhập thể   234
2.  Sáng tạo và Cứu độ   245
3.  Sáng tạo và Mẹ Thiên Chúa   256
4.  Sáng tạo và Hội Thánh   261
CHƯƠNG VIII: MẠC KHẢI KITÔ GIÁO VÀ CÁCH MẠNG KHOA HỌC   269
1.  Quan điểm ngôn ngữ học   270
2.  Quan điểm lịch sử   273
3.  Quan điểm triết học  283
4.  Thần học và khoa học   290
4.1. Vũ trụ học hiện đại và sáng tạo từ hư vô  292
4.2. Vũ trụ học hiện đại và sáng tạo cùng với thời gian   296
4.3. Tiến hóa và sáng tạo   299
4.4. Mối tương quan khả dĩ   307
CHƯƠNG IX: TỪ ASSISI ĐẾN BIKINI  315
1.  Sự khủng hoảng môi trường   315
2.  Sinh thái học và ý thức hệ   320
3.  Vấn đề luân lý   322
4.  Quản lý vũ trụ   326
5.  Sinh thái học, sự dữ và ơn cứu độ   330
6.  Sinh thái học và quan điểm Kitô giáo  338
CHƯƠNG X: SÁNG TẠO MỚI   343
1.  Sự kết thúc của thế giới trong nghệ thuật và khoa học  344
2.  Sự kết thúc của vũ trụ trong Thánh Kinh và Thánh Truyền 348
3.  Trời mới đất mới 359