Tạo dựng
Tác giả: Zachary Hayes, OFM
Ký hiệu tác giả: HA-Z
Dịch giả: Gm. Giuse Vũ Duy Thống
DDC: 231.7 - Thần học về sáng tạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006723
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 2013
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI MỞ ĐẦU 5
Chương 1: Khoa học và thần học 11
Chương 2: Cách đọc những bản văn Kinh Thánh về nguồn gốc 27
Chương 3: Bộ mặt mới của học thuyết tạo dựng 50
Chương 4: Tạo dựng và nguồn gốc loài người 62
Chương 5: Tội nguyên tổ 80
Chương 6: Tạo dựng mới: Sáng tạo và cánh chung 106
Chương 7: Triển vọng 112
Tư liệu: 127
1. Từ nguyên thủy 128
2. Khoa học và đức tin 134
3. Khủng hoảng sinh thái: Một trách nhiệm chung 163
4. Tạo dựng 177
5. Chúa và Big Bang 209