Jérusalem cité de Dieu
Tác giả: Thierry Maertens
Ký hiệu tác giả: MA-T
DDC: 220.09 - Địa lý, lịch sử, nhân vật trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011818
Nhà xuất bản: Éditions de L'abbaye de Saint-Andre
Năm xuất bản: 1945
Khổ sách: 21
Số trang: 149
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích