Những gương mặt phụ nữ trong Thánh Kinh
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 220.09 - Địa lý, lịch sử, nhân vật trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011255
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011256
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013045
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 351
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Lời dẫn nhập 7
II. Những gương mặt phụ nữ trong Cựu Ước 15
      Eva 15
      Sara 23
      Hagar 32
      Vợ và hai con gái ông Lót 36
      Rebeca 41
      Rakhel, Lêa, Bilhal, Zilpah 49
      Đinah 57
      Tamar 60
      Bà vợ ông Potifar 66
      Sifra và Pua 69
      Giôkhevét 71
      Miriam 74
      Zippora 79
      Mácla, nôa, Khoócla, Minca, Tiaxa 82
      Aksah 90
      Debora 93
      Yael 96
      Con gái ông Gíptác 99
      Mẹ của Samson 102
      Người vợ đầu tiên của Samson tại Timna 106
      Đalila 110
      Người tỳ thiếp của người đàn ông Lêvi 116
      Naomi 119
      Oócpa 125
      Rút 127
      Anna 132
      Pơninnah 136
      Mikhal 139
      Avigagin 145
      Bà đồng bóng ở Endor 149
      Bat-Sheva 152
      Tamar 158
      Người đàn bà khôn ngoan thành Tơcôa 161
      Rítpa 164
      Hai bà mẹ trong vụ xử kiện của vua Salamôn 168
      Nữ hoàng Sơva 170
      Bà góa thành Xarépta 174
      Izabel 178
      Bà góa nghèo và bình dầu 182
      Người phụ nữ thành Sunêm 186
      Người tớ gái Do Thái của ông Naaman 190
      Hoàng hậu Athanagia 193
      Nữ ngôn sứ Khunđa 197
      Anna, vợ ông Tôbi 200
      Sara, vợ ông Tôbia 203
      Giuđitha  206
      Étte 211
      Người mẹ của bảy người con trai tử đạo 217
      Vợ ông Gióp 221
      Người vợ đảm đang 226
      Sulami 231
      Susanna 235
      Gôme 240
IV. Những gương mặt phụ nữ trong Tân Ước 245
       Maria 245
       Elisabet 252
       Anna 255
       Mẹ vợ của Phê rô 258
       Bà góa thành Nain 260
       Người phụ nữ Samari 262
       Người phụ nữ ngoại tình 266
       Người phụ nữ tội lỗi 271
       Bà góa quảng đại 274
       Mácta thành Bêtania 278
       Maria thành Bêtania 283
       Hêrôđia và con gái (Salome) 286
       Người đàn bà bị băng huyết 290
       Người phụ nữ thành sirôfenicia 295
       Maria Magdala 299
       Mẹ của Gioan và Giacôbê tông đồ 302
       Người phụ nữ khen ngợi Đức Giêsu 306
       Vợ của Philatô 308
V. Những phụ nữ trong các thư của Phaolô 311
      Saphira 312
      Tabitha 316
      Rode 318
      Lidia 320
      Người tớ gái bói toán 324
      Pơrítkila 326
      Êvôđia và Xintikhe 329
      Phêbê 333
      Maria 336
      Tryphen, Tryphôxa và Pécxiđê 336
      Mẹ của anh Rufo 337
      Giulia và em gái anh Nêre 337
      Loide và Eunice 338
Lời kết 341
Sách và bài viết tham khảo 343