Aux sources bibliques de l'existence et de la vie
Tác giả: P. Barrau
Ký hiệu tác giả: BA-P
DDC: 220.09 - Địa lý, lịch sử, nhân vật trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011519
Nhà xuất bản: Les éditions ouvrieres
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 18
Số trang: 253
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích