Hommes et Femmes de la Bible
Tác giả: Albert Gelin
Ký hiệu tác giả: GE-A
DDC: 220.09 - Địa lý, lịch sử, nhân vật trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011284
Nhà xuất bản: Ligel
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 22
Số trang: 301
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích