Đêm tối của Giuđa
Tác giả: Jean, Francois Bouthors
Ký hiệu tác giả: JEAN
Dịch giả: Nt. Trần Thị Quỳnh Giao, FMM
DDC: 220.09 - Địa lý, lịch sử, nhân vật trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009907
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 150
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009908
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 150
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích