Histoire
Phụ đề: Des Croyances religieuses et des Opinions Philosophiques en Chine
Tác giả: P. Léon Wieger, S.J
Ký hiệu tác giả: WI-L
DDC: 951.09 - Lịch sử Trung Quốc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011754
Nhà xuất bản: Chine
Năm xuất bản: 1927
Khổ sách: 24
Số trang: 774
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích