Mémoires sur les bienséances et les cérémonies
Tác giả: Séraphin Couvreur
Ký hiệu tác giả: CO-S
DDC: 951.09 - Lịch sử Trung Quốc
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011580
Nhà xuất bản: Cathasia
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 25
Số trang: 788
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011975
Nhà xuất bản: Cathasia
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 25
Số trang: 410
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích