A history of China
Tác giả: Wolfram Eberhard
Ký hiệu tác giả: EB-W
DDC: 951.09 - Lịch sử Trung Quốc
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004695
Nhà xuất bản: Routledge & Kegan Paul
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 22
Số trang: 374
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích