La Naissance de la Chine: La période formative de la civilisation chinoise environ 1400-600 av. J.-C.
Tác giả: H. G. Creel
Ký hiệu tác giả: CR-H
DDC: 951.09 - Lịch sử Trung Quốc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016164
Nhà xuất bản: Payot
Năm xuất bản: 1937
Khổ sách: 22
Số trang: 336
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích