Hán thư tinh hoa
Tác giả: Trí Tuệ
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 951.09 - Lịch sử Trung Quốc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007976
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 276
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008062
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 276
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Thiên thứ nhất: Tô Vũ truyện 8
Thiên thứ hai: Chu Mãi Thần truyện 38
Thiên thứ ba: Hoắc Quang truyện 50
Thiên thứ tư: Triệu Quảng Hán truyện 87
Thiên thứ năm: Trương Vũ truyện 110
Thiên thứ sáu: Vương Thương truyện 129
Thiên thứ bảy: Cung Toại truyện 149
Thiên thứ tám: Nghiêm Diên Niên truyện 166
Thiên thứ chín: Nguyên Thiệp truyện 184
Thiên thứ mười: Đổng Hiền truyện 203
Thiên thứ mười một: Vương Mãng truyện 234