Sử Trung Quốc
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 951.09 - Lịch sử Trung Quốc
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015771
Nhà xuất bản: Văn Hóa
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 19
Số trang: 289
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích