Gaetano capone braga la philosofia Francese Italiana del settecento
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 194 - Triết học Pháp
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011642
Nhà xuất bản: Padova
Năm xuất bản: 1942
Khổ sách: 25
Số trang: 304
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích