Lược sử triết học Pháp
Nguyên tác: Tableau de la philosophie francaise
Tác giả: Jean Wahl
Ký hiệu tác giả: WA-J
Dịch giả: Nguyễn Hải Bằng
DDC: 194 - Triết học Pháp
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002898
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007407
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009991
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Thế kỷ XVII 13
Thế Kỷ XVIII 60
Thế kỷ XIX - XX 89
Triết học Pháp hiện đại 173