La poétique de la rêverie
Tác giả: Gaston Bachelard
Ký hiệu tác giả: BA-G
DDC: 194 - Triết học Pháp
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006895
Nhà xuất bản: Press universitaires de France
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 22
Số trang: 183
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích