"Chat" với René Descartes (1596 - 1650)
Tác giả: Bùi Văn Nam Sơn
Ký hiệu tác giả: BU-S
DDC: 194 - Triết học Pháp
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008454
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 277
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008455
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 277
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản 7
Đôi lời cùng bạn đọc 9
Danh mục tác phẩm của Descartes được trích dẫn 11
1. Từ chiếc nôi... kinh viện 13
2. Ba cơn mơ... định mệnh 22
3. Ngôi nhà mới 29
4. Từ "Những suy niệm" đến ...Bà hoàng Thụy Điển! 38
5. Một lần nữa, xin hỏi... Cụ là ai? 48
 PHƯƠNG PHÁP LUẬN  
6. Hai mặt trận  56 
7. Gỡ tấm mặt lạ cho khoa học! 63 
8. "Cái đơn giản" là gì?  67 
9. Có thật là "không thể nghi ngờ?"  77 
10. "Đại nghi đại ngộ" hay thế nào là sự hoài nghi có phương pháp? 84
11. Ba cấp độ hoài nghi 91 
12. "Tà thần"  97 
13. Làm sao nối được nhịp cầu?  101 
14. Dự phóng ban đầu: giải thích hay hoài nghi?  106 
15. Chuyển sang mô hình hoài nghi  112 
16. Luận cứ "Cogito": Tôi? Tư duy? Vậy? Tôi? Tồn tại?  117 
17. Trên đôi cánh "ý niệm"  127 
18. Có mấy loại "ý niệm"?  133
19. "Rõ ràng" và "phân minh"?  138 
20. Ý thức  145 
SIÊU HÌNH HỌC   
21. "Nhị nguyên" hay "tam nguyên"? 156 
22. Thế nào là "sự vạn vật hoàn chỉnh" (Ens per se)?  164 
23. Hồn và xác tương tác? 171 
24. "Vòng tròn Descartes" (1)  179 
25. "Vòng tròn Descartes" (2)  186 
26. Hiện hữu là một thuộc tính?  192 
27. Có chân lý vĩnh cửu không?  199 
NHÂN HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC HỌC   
28 "Con ma trong cỗ máy"?  206 
29. Từ ngôi thứ nhất, số ít...  212 
30. "Thịt xương là sông núi?" (Ta - người khác - thú vật và máy móc) 218 
31."Bộ quy tắc đạo đức lâm thời?"  226 
32. Triết học Descartes: mấy bước thăng trầm  233 
33. Descartes ngày nay  241 
Phụ lục 1: Descartes và Bacon  249 
Phụ lục 2: Tóm lược lập luận trong "Những suy niệm siêu hình học" của Descartes 253
Phụ lục 3: " Les Passions de l'aame": Một tác phẩm độc đáo khó xếp loại 267
"Passions" là gì 270
Tình yêu là gì? 273
Niên biểu tóm tắt 275