Gaston Bachelard
Phụ đề: Sa vie, son œuvre avec un exposé de sa philosophie
Tác giả: François Dagognet
Ký hiệu tác giả: DA-F
DDC: 194 - Triết học Pháp
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004698
Nhà xuất bản: Presses Universitaires de France
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 19
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích