Bài chia sẻ 4 Anh ngữ Công giáo
Phụ đề: Phân tích cấu trúc câu, dịch thuật
Tác giả: Bằng Hữu, Nhóm bạn
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010817
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 427
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
CHƯƠNG I  
MỘT SỐ CHUẨN BỊ CHO CÁC LỚP HỌC ANH NGỮ  
Dẫn vào 9
Để hình thành 10
Sứ mệnh 11
Hoạt động 13
Đội ngũ giảng viên 14
Chương trình Anh Ngữ CIVEL 14
Giáo trình hiện sử dụng 15
Khai giảng 16
Vị trí đặc biệt của Anh ngữ 17
Chuẩn lượng giá khả năng Anh ngữ 17
Trách nhiệm tổng quát của thầy dạy ngôn ngữ 19
Sơ lược về các giáo trình 20
Từ các bản văn Thánh kinh chúng tôi học... (Tập I)  
Bài 1 (Unit 1): September 17, 2017 21
Bài 2 (Unit 2): September 24, 2017 22
Bài 3 (Unit 3): October 1, 2017 22
Bài 4 (Unit 4): October 8, 2017 22
Bài 5 (Unit 5): October 15, 2017 23
Bài 6 (Unit 6): October 22, 2017 23
Bài 7 (Unit 7): October 29, 2017 23
Bài 8 (Unit 8): November 5, 2017 24
Bài 9 (Unit 9): November 12, 2017 24
Bài 10 (Unit 10): November 19, 2017 24
Bài 11 (Unit 11): November26, 2017 25
Bài 12 (Unit 12):December 3, 2017 25
Bài 13 (Unit 13): December 10, 2017 26
Bài 14 (Unit 14): December 17, 2017 26
Bài 15 (Unit 15): December 24, 2017 26
Bài 16 (Unit 16): December 31, 2017 27
Bài 17 (Unit 17): January 7, 2018 27
Bài 18 (Unit 18): January 14, 2018 28
Bài 19 (Unit 19):January 21, 2018 28
Bài 20 (Unit 20): January 28, 2018 28
Bài 21(Unit 21:February 4, 2018 29
Bài 22 (Unit 22): February 11, 2018 29
Bài 23 (Unit 23):February 18, 2018 30
Bài 24 (Unit 24):February 25, 2018 30
Bài 25 (Unit 25):March 4, 2018 30
Bài 26 (Unit 26): March 11, 2018 31
Bài 27 (Unit 27): March 18, 2018 31
Bài 28 (Unit 28): March 25, 2018 31
Bài 29 (Unit 29): April 1, 2018 32
Bài 30 (Unit 30): April 8, 2018 32
Bài 31 (Unit 31): April 15, 2018 33
Bài 32 (Unit 32):April 22, 201833 33
Bài 33 (Unit 33): April 29, 2018 33
Bài 34 (Unit 34): May 6, 2018 34
Bài 35 (Unit 35): May 13, 2018  34
Bài 36 (Unit 36): May 13, 2018 35
Bài 37 (Unit 37): May 20, 2018  35
Bài 38 (Unit 38): May 20, 2018  35
Bài 39 (Unit 39): May 20, 2018  36
Bài 40 (Unit 40): May 27, 2018. 36
Từ các bản văn Thánh kinh chúng tôi học... (Tập II)  
Bài 1 (Unit 1): February 14, 2018 37
Bài 2 (Unit 2): February 15, 2018 38
Bài 3 (Unit 3): February 16, 2018 38
Bài 4 (Unit 4): February 17, 2018 38
Bài 5 (Unit 5): February 18, 2018 39
Bài 6 (Unit 6): February 19, 2018 39
Bài 7 (Unit7): February 20, 2018 39
Bài 8 (Unit 8): February 21, 2018 40
Bài 9 (Unit 9): February 22, 2018 40
Bài 10 (Unit 10): February 23, 2018 40
Bài 11 (Unit 11): February24, 2018 41
Bài 12 (Unit 12): February 25, 2018 41
Bài 13 (Unit 13): February 26, 2018 42
Bài 14 (Unit 14): February 27, 2018 42
Bài 15 (Unit 15): February 28, 2018 42
Bài 16 (Unit 16): March 1,2018 43
Bài 17 (Unit 17): March 2, 2018 43
Bài 18 (Unit 18): March 3, 2018 43
Bài 19 (Unit 19): March 4, 2018  44
Bài 20 (Unit 20): March 4, 2018  44
Bài 21 (Unit 21): March 5, 2018 45
Bài 22 (Unit 22): March 6, 2018 45
Bài 23 (Unit 23): March 7, 2018 45
Bài 24 (Unit 24): March 8, 2018 46
Bài 25 (Unit 25): March 9, 2018 46
Bài 26 (Unit 26): March 10, 2018 46
Bài 27 (Unit 27): March 11,2018 47
Bài 28 (Unit 28): March 11, 2018 47
Bài 29 (Unit 29): March 12, 2018 48
Bài 30 (Unit 30): March 13,2018 48
Bài 31 (Unit 31): March 14, 2018 48
Bài 32 (Unit 32): March 15, 2018 49
Bài 33 (Unit 33): March 16, 2018 49
Bài 34 (Unit 34): March 17, 2018 49
Bài 35 (Unit 35): March 18, 2018 50
Bài 36 (Unit36): March 18, 2018 50
Bài 37 (Unit 37): March 19, 2018 51
Bài 38 (Unit 38): March 20, 2018 51
Bài 39 (Unit 39): March21, 2018 51
Bài 40 (Unit 40): March 22, 2018 52
Bài 41 (Unit 41): March 23, 2018 52
Bài 42 (Unit 42): March 24, 2018 52
Bài 43 (Unit 43): March 25, 2018 53
Bài 44 (Unit 44): March 26, 2018 53
Bài 45 (Unit 45): March 27, 2018 54
Bài 46 (Unit 46): March 28, 2018 54
Bài 47 (Unit 47). March 29, 2018 54
Bài 48 (Unit 48): March 29, 2018  55
Bài 49 (Unit 49): March 30, 2018 55
Bài 50 (Unit 50): March 31, 2018 55
Từ các bản văn Thánh kinh chúng tôi học... (Tập III)  
Bài 1 (Unit 1): April 1, 2018 57
Bài 2 (Unit 2): April 2, 2018 57
Bài 3 (Unit 3): April 3, 2018 58
Bài 4 (Unit 4): April 4, 2018 58
Bài 5 (Unit 5): April 5, 2018 58
Bài 6 (Unit 6): April 6, 2018 59
Bài 7 (Unit 7): April 7, 2018 59
Bài 8 (Unit 8): April 8, 2018 59
Bài 9 (Unit 9): April 9, 2018 60
Bài 10 (Unit 10): April 10, 2018 60
Bài 11 (Unit 11): April 11,2018 60
Bài 12 (Unit 12): April 12, 2018 61
Bài 13 (Unit 13): April 13, 2018 61
Bài 14 (Unit 14): April 14, 2018 61
Bài 15 (Unit 15): April 15, 2018 62
Bài 16 (Unit 16): April 16, 2018 62
Bài 17 (Unit 17): April 17, 2018 62
Bài 18 (Unit 18): April18, 2018 63
Bài 19 (Unit 19): April 19, 2018 63
Bài 20 (Unit 20): April 20, 2018 63
Bài 21 (Unit 21): April 21, 2018  64
Bài 22 (Unit 22): April 22, 2018  64
Bài 23 (Unit 23): April23,2018  64
Bài 24 (Unit 24): April 24, 2018  65
Bài 25 (Unit 25): April 25,2018  65
Bài 26 Unit 26): April 26,2018  65
Bài 27 Unit 27): April 27, 2018  66
Bài 28 Unit 28): April 28,2018  66
Bài 29 Unit 29): April 29, 2018  66
Bài 30 Unit 30): April 30, 2018  67
Bài 31 Unitĩiy. May 1,2018  67
Bài 32 Unit 32): May 2, 2018  67
Bài 33 Unit 33): May 3, 2018  68
Bài 34  (Unit 34): May 4, 2018  68
Bài 35 (Unit 35): May 5, 2018 68
Bài 36 (Unit 36): May 6, 2018  69
Bài 37 (Unit 37): May 7, 2018  69
Bài 38 (Unit 38): May 8, 2018 69
Bài 39 (Unit 39): May 9, 2018 70
Bài 40 (Unit 40): May 10, 2018  70
Bài 41 (Unit 41): May 11, 2018  70
Bài 42 (Unit 42): May 12, 2018  71
Bài 43 (Unit 43): May 13, 2018  71
Bài 44 (Unit 44): May 14, 2018  71
Bài 45 (Unit 45): May 15,2018  72
Bài 46 (Unit 46): May 16, 2018  72
Bài 47 (Unit 47): May 17,2018  72
Bài 48 (Unit 48): May 18,2018  73
Bài 49 (Unit 49): May 19, 2018  73
Bài 50 (Unit 50): May 20,2018   73
Bài 51 (Unit 51): May 20,2018  74
Bài 52 (Unit 52): May 20,2018  74
Từ các bản văn Thánh kinh chúng tôi học... (Tập IV)  
Bài 1 (Unit 1): November 27, 2016 75
Bài 2 (Unit 2): November 28, 2016 76
Bài 3 (Unit 3): November 29, 2016 76
Bài 4 (Unit 4): November 30, 2016 76
Bài 5 (Unit 5): December 1, 2016 77
Bài 6 (Unit 6): December 2, 2016 77
Bài 7 (Unit 7): December 3, 2016 77
Bài 8 (Unit  5): December 4, 2016 78
Bài 9 (Unit 9):December 5, 2016 78
Bài 10 (Unit 10):December 6, 2016 78
Bài 11 (Unit 11):December 7, 2016 79
Bài 12 (Unit 12):December 8, 2016 79
Bài 13 (Unit 13):December 9, 2016 79
Bài 14 (Unit 14):December 10, 2016 80
Bài 15 (Unit 15):December 11, 2016 80
Bài 16 (Unit 16): December 12, 2016 80
Bài 17 (Unit 17): December 13, 2016 81
Bài 18 ịunit 18): December 14, 2016 81
Bài 19 (Unit 19): December 15,2016 81
Bài 20 (Unit 20): December 16, 2016 82
Bài 21 (Unit 21): December 17, 2016 82
Bài 22 (Unit 22): December 18, 2016 82
Bài 23 (Unit 23): December 19, 2016 83
Bài 24 (Unit 24): December 20, 2016 83
Bài 25 (Unit 25): December 21, 2016 83
Bài 26 (Unit 26): December 22, 2016 84
Bài 27 (Unit 27): December 23, 2016 84
Bài 28 (Unit 28): December 24, 2016 85
Bài 29 (Unit 29): December  25, 2016 85
Bài 30 (Unit 30): December 25, 2016 85
Bài 31 (Unit 31): December 25, 2016 86
Bài 32 (Unit 32): December 25, 2016 86
Bài 33 (Unit 33): December 26, 2016 87
Bài 34 (Unit 34): December 27, 2016 87
Bài 35 (Unit 35): December 28, 2016 87
Bài 36 (Unit 36): December 29, 2016 88
Bài 37 (Unit 37): December 30, 2016 88
Bài 38 (Unit 38): December 31, 2016 88
Bài 39 (Unit 39): January 1, 2017 89
Bài 40 (Unit 40): January 2, 2017 89
Bài 41 (Unit 41): January 3, 2017 89
Bài 42 (Unit 42): January 4, 2017 90
Bài 43 (Unit 43): January 5, 2017 90
Bài 44 (Unit 44): January 6, 2017 90
Bài 45 (Unit 45): January 7, 2017 91
Bài 46 (Unit 46): January 8, 2017 91
Bài 47 (Unit 47): January 9, 2017 91
Từ các bản văn thần học chúng tôi học... (Tập I)  
Bài 1 (Unit 1): Chapter I: Introduction (Marian Dogmas) 92
Bài 2 (Unit 2): The Revelation of God to Mankind  92
Bài 3 (Unit 3): A Favorite Model of Revelation 92
Bài 4 (Unit 4): Is the Bible Revelation? 93
Bài 5 (Unit 5): Ways to Use the Models of Revelation  93
Bài 6 (Unit 6): A Way to Explain Revelation or Faith 93
Bài 7 (Unit 7): Can People Really Assent to Mysteries?  93
Bài 8 (Unit 8): Things People Can Really Be  93
Bài 9 (Unit 9): How the Illative Sense Works 93
Bài 10 (Unit 10): A List of Defined Dogmas 93
Bài 11 (Unit 11): What Must a Catholic Really 94
Bài 12 (Unit 12): About Marian Dogmas 94
Bài 13 (Unit 13): Four Marian Dogmas 94
Bài 14 (Unit 14): Meaning of the Marian Dogmas  94
Bài 15 (Unit 15): Chapter II: Divine Motherhood 94
Bài 16 (Unit 16): A View of History, Etymology 95
Bài 17 (Unit 17): Scriptural Basis 95
Bài 18 (Unit 18): Early Christian Attitude 95
Bài 19 (Unit 19): Mother of God 95
Bài 20 (Unit 20): Heavenly Mother, Queen Mother 95
Bài 21 (Unit 21): Chapter III: Perpetual Virginity 95
Bài 22 (Unit 22): A General View of the Dogma 95
Bài 23 (Unit 23): Joseph, the Husband of Mary  96
Bài 24 (Unit 24): The Brothers of the Lord 96
Bài 25 (Unit 25): The Virginity and Married State 96
Bài 26 (Unit 26): More Meaning of Perpetual Virginity  96
Bài 27 (Unit 27): Scriptural Basis to Be Quoted 96
Bài 28 (Unit 28): Chapter IV: Immaculate Conception  96
Bài 29 (Unit 29): History of the Dogma  96
Bài 30 (Unit 30): The Doctrine 97
Bài 31 (Unit 31): From Scripture 97
Bài 32 (Unit 32): From Tradition 97
Bài 33 (Unit 33): From Reason 97
Bài 34 (Unit 34): Mary’s Sinlessness 97
Bài 35 (Unit 35): Living in Mary: Her Sanctification  97
Bài 36 (Unit 36): The Controversy 97
Bài 37 (Unit 37): Further Theological Developments  98
Bài 38 (Unit 38): The Feast of the Immaculate Conc 98
Bài 39 (Unit 39): Index 98
Bài 40 (Unit 40): Preface 98
Từ các bản văn thần học chúng tôi học... (Tập II)  
Bài 1 (Unit 1): Chapter V: Assumption  99
Bài 2 (Unit 2): The Church’s Teachings  99
Bài 3 (Unit 3): Scriptural and Traditional Basis 99
Bài 4 (Unit 4): A Dogma of the Faith 99
Bài 5 (Unit 5): Chapter VI: Mother of the Church 100
Bài 6 (Unit 6): The Mother of the Church 100
Bài 7 (Unit 7): Early Christian Witness 100
Bài 8 (Unit 8): Chapter VII: Application for Ministry 100
Bài 9 (Unit 9)  101
Bài 10 (Unit 10) 102
Bài 11 (Unit 11) 102
Bài 12 (Unit 12) 103
Bài 13 (Unit 13) 104
Bài 14 (Unit 14) 104
Bài 15 (Unit 15): Appendix I: From Ineffabilis Deus 104
Bài 16 (Unit 16): Veneration of the Immaculate 105
Bài 17 (Unit 17): Papal Sanctions 105
Bài 18 (Unit 18): Appendix II: From Lumen Gentium  105
Bài 19 (Unit 19): The Role of the Blessed Mother  106
Bài 20 (Unit 20): On the Blessed Virgin and the  106
Bài 21 (Unit 21): The Cult of the Blessed Virgin  106
Bài 22 (Unit 22): Mary the sign of created hope 106
Bài 23 (Unit 23): Appendix III: From Catechism 106
Bài 24 (Unit 24): Bom of the Virgin Mary 107
Bài 25 (Unit 25): Mary’s predestination 107
Bài 27 (Unit 27): “Let it be done to me according  107
Bài 28 (Unit 28): Mary’s divine motherhood 107
Bài 29 (Unit 29): Mary - “ever-Virgin” 107
Bài 30 (Unit 30): Mary’s virginal motherhood in 107
Bài 31 (Unit 31): In Brief 107
Bài 32 (Unit 32): “I Believe in the Holy Catholic...” 108
Bài 33 (Unit 33): .. .also in her Assumption 108
Bài 34 (Unit 34): Devotion to the Blessed Virgin 108
Bài 35 (Unit 35): Mary - Eschatological Icon of 108
Bài 36 (Unit 36): From the Code of Canon Lơw 108
Bài 37 (Unit 37): From the Encyclical Redemptoris 109
Bài 38 (Unit 38): Mary in the Mystery of Christ 109
Bài 39 (Unit 39): Blessed is she who believed 109
Bài 40 (Unit 40): Behold your mother 109
Bài 41 (Unit 41): Documents Talking About the Hope  109
Bài 42 (Unit 42): Cardinals’ Letter Promoting  110
Bài 43 (Unit 43): Mary Cooperates in God’s Saving  110
Bài 44 (Unit 44): Mary United Herself to Jesus’  110
Bài 45 (Unit 45): Mary’s Co-operation Is Totally  110
Bài 46 (Unit 46): To the Disciple He Said, Behold  110
Bài 47 (Unit 47): Mary’s Cooperation in Work 110
Bài 48 (Unit 48): A New Marian Dogma? 110
Bài 49 (Unit 49): 5th Dogma a Marian Antidote 111
Bài 50 (Unit 50): Gibson’s Passion and Mary 111
Từ các bản văn thần học chúng tôi học... (Tập III)  
Bài 1 (Unit 1): Chapter I Some Basic Points  111
Bài 2 (Unit 2): In the Credo 112
Bài 3 (Unit 5): Christology  112
Bài 4 (Unit 4): Christogram and Christology 112
Bài 5 (Unit 5): Pauline, Catholic Epistles  112
Bài 6 (Unit 6): Christology of the Synoptists 112
Bài 7 (Unit 7): About Redemption 112
Bài 8 (Unit 8): Adequacy and Universality of Red 113
Bài 9 (Unit 9): The Dual Nature of Jesus Christ 113
Bài 10 (Unit 10):Chapter II: Christ’s Divine Nature 113
Bài 11 (Unit 11): Controversies 113
Bài 12 (Unit 12): The Divinity of Righteous and  113
Bài 13 (Unit 13): The Resurrection 113
Bài 14 (Unit 14): Chapter III: Christ’s Human Nature  114
Bài 15 (Unit 15): The Human Nature Jesus Took 114
Bài 16 (Unit 16): New Testament Support and  114
Bài 17 (Unit 17): The Virgin Birth: The Son of  114
Bài 18 (Unit 18): Paul’s Use of Sarx and the Likeness 114
Bài 19 (Unit 19): The High Priest’s Solidarity  114
Bài 20 (Unit 20): Connections to the Human 115
Bài 21 (Unit 21): In terms of Christ as the New  115
Bài 22 (Unit 22): Chapter IV: Jesus Christ 115
Bài 23 (Unit 23): The “Jesus of History” 115
Bài 24 (Unit 24): Jesus in The Meaning of Jesus 115
Bài 25 (Unit 25): Hypostatic Union and Controversies 115
Bài 26 (Unit 26): Christ, Prophet, Priest, and King 116
Bài 27 (Unit 27): King  116
Bài 28 (Unit 28): Chapter V: The Chapter of Conc 116
Bài 29 (Unit 29): I Believe in Jesus Christ 116
Bài 30 (Unit 30): “And in Jesus Christ, His Only 117
Bài 31 (Unit 31): The Only Son of  God 117
Bài 32 (Unit32): In Brief 117
Bài 33 (Unit 33): He Was Conceived 117
Bài 34 (Unit 34): The Incamation 117
Bài 35 (Unit 55): True God and True Man 118
Bài 36 (Unit 36): How Is the Son of God Man? 118
Bài 37 (Unit 37): Christ’s soul and his human knowl 118
Bài 38 (Unit 38): Christ’s Human Will 118
Bài 39 (Unit 39): In Brief 118
Bài 40 (Unit 40): “Conceived by the Power 118
Bài 41 (Unit 41): Bom of the Virgin Mary 119
Bài 42 (Unit 42): Mary’s divine motherhood 119
Bài 43 (Unit 43): Mary’s virginal motherhood in 119
Bài 44 (Unit 44): In Brief 119
Bài 45 (Unit 45): The Mysteries of Christ’s Life 119
Bài 46 (Unit 46): Christ’s Whole Life Is Mystery 119
Bài 47 (Unit 47): Characteristics common to 120
Bài 48 (Unit 48): Our communion in the mys 120
Bài 49 (Unit 49): The Mysteries of Jesus’ Infancy 120
Bài 50 (Unit 50): The Christmas mystery 120
Bài 51 (Unit 51): The mysteries of Jesus’ infancy 120
Bài 52 (Unit 52): The mysteries of Jesus’ hidden life 120
Từ các bản văn thần học chúng tôi học... (Tập IV)  
Bài 1 (Unit l): The Mysteries of Jesus’ Public Life 121
Bài 2 (Unit 2): The proclamation of the kingdom 121
Bài 3 (Unit 3): A Foretaste of the Kingdom 122
Bài 4 (Unit 4): “Jesus Christ Suffered 122
Bài 5 (Unit 5): Jesus and the Temple 122
Bài 6 (Unit 6): Jesus Died Cruciíied 122
Bài 7 (Unit 7): Christ’s Redemptive Death 123
Bài 8 (Unit 8): Christ Offered Himselí 123
Bài 9 (Unit 9: The Agony at Gethsemani 123
Bài 10 (Unit 10): Jesus Christ Was Buried 124
Bài 11 (Unit 11): On the Third Day He Rose 124
Bài 12 (Unit 12): The Resurrection 124
Bài 13 (Unit 13): “He Ascended Into Heaven 125
Bài 14 (Unit 14): The Glorious Advent of Christ 125
Bài 15 (Unit 15): Chapter VI: Appendices 125
Bài 16 (Unit 16): In Jesus as a Figure in History 125
Bài 17 (Unit 17): The Underlying Issues of 126
Bài 18 (Unit 18): In Jesus in the Drama of Salvation 126
Bài 19 (Unit 19): Offering a Critique of the Book 126
Bài 20 (Unit 20): Appendix 2: Some Reflections 126
Bài 21 (Unit 21): A Theological Remix 126
Bài 22 (Unit 22): Eight Areas of Debate 126
Bài 23 (Unit 23): On Jesus in the Drama of Salvation 127
Bài 24 (Unit 24): Albert Schweitzer (1875-1965) 127
Bài 25 (Unit 25): Current Approaches  127
Bài 26 (Unit 26): Appendix 3: Questions and Answers.  127
Bài 27 (Unit 27): What are the sources for “Jesus 128
Bài 28 (Unit 28): What are the three phases 128
Bài 29 (Unit 29): What is John Crossan’s portrait  128
Bài 30 (Unit 30): Who is E. p. Sanders? His method? 129
Bài 31 (Unit 31): Who is John p. Meier? His method? 129
Bài 32 (Unit 32): Who is N. T. Wright? His method? 129
Bài 33 (Unit 33): Explain the íirst quest for the 130
Bài 34 (Unit 34): Presenting some of the meaning  130
Bài 35 (Unit 35): What is the drama in the destiny 131
Bài 36 (Unit 36): What is the “Second Act: the 131
Bài 37 (Unit 37): What is the “Third Act: the 132
Bài 38 (Unit 38): What is the “Fourth Act 132
Bài 39 (Unit 39): What is the “Fifth Act 133
Bài 40 (Unit 40): What is the “Part 3 133
Bài 41 (Unit 41): Substitution and the Hermeneutic 134
Bài 42 (Unit 42): What is the “The Drama of 134
Bài 43 (Unit 43): In terms of studying Christology 134
Bài 44 (Unit 44): In terms of studying Christology 135
Bài 45 (Unit 45): Appendix 4: Seven Problems 135
Bài 46 (Unit 46): Putting Jesus Back Together Again 135
Bài 47 (Unit 47): Appendix 5: Jesus Seminar 136
Sổ tay Dịch Thuật Anh Ngữ Công Giáo 1 136
Sổ tay Dịch Thuật Anh Ngữ Công Giáo 2 138
Ngừ pháp Tiếng Anh (English Grammar) 139
Một tầm nhìn về giáo dục: Anh ngữ, thần học, mục vụ 141
Bài Chia sẻ 1 đối với các câu hỏi về ANCG 142
Bài Chia Sẻ 2 ANCG 143
Bài Chia sẻ 3 ANCG 143
The Catholic Institute of Vietnam 144
Chương II  
 CÁC TỪ LOẠI   
(Parts of Speech)  
Dẫn vào  151
Các từ loại  151
Động từ (verbs) 154
Danh từ (nouns) 164
Mạo từ (articles) 167
Tính từ (adjectives) 170
Đại từ (pronouns) 172
Phó từ (adverbs) 172
Giới từ (prepositions) 173
Liên từ (conjunctions) 174
Cảm từ (interjections) 174
CHƯƠNG III  
CỤM TỪ, MỆNH ĐỀ, CÂU CÚ   
(Phrases, Clauses, Sentences)  
Dẫn vào  175
Các cụm từ (phrases) 175
Các mệnh đề (clauses 177
Các câu cú (sentences)  179
CHƯƠNG IV  
PHÂN TÍCH LÔ-GÍC VÀ PHÂN TÍCH NGỮ PHÁP  
Dẫn vào 181
Động từ là trung tâm 181
Bài 1: Our Father 1 185
Bài 2: Onr Father 2 193
Bài 3: Hail Mary 1 203
Bài 4: Glory Be 1 212
Bài 5: Glory Be 2 218
Bài 6: Gandete et Exsultate 4.2 232
Bài 7: Gauđete et Exsultate 13 248
Bài 8: Gaudete et Exsultate 7.1 262
Bài 9: Genesis 22:16-18 274
Bài 10: Genesis 2:22-23 292
Bài 11: Gaudete et Exsultate 17.3 300
Bài 12: Luke 7:39 310
Bài 13: Letter Placuit Deo 12.3 327
Bài 14: Matthew 20:25 334
Bài 15: Letter Placuit Deo 12.5 343
Bài 16: In Civel 1 356
PHỤ TRƯƠNG  
MỘT THOÁNG NHÌN VỀ NGÔI TRƯỜNG CUA  
Dẫn vào 365
Trong hàng ngũ những trường đại học danh tiếng 366
Baccalaureate in Sacred Theology (S.T.B.) 371
General Requirements 371
Admission 371
Coursework 372
Languages 374
Comprehensive Exam 374
Six YearPh.B. - S.T.B. Program 375
Sacred Theology Baccalaureate and the Master 377
STB and MDiv in Hispanic Ministry Degree 383
Master of Divinity (CUA) 383
Master of Divinity (Pontiíical Faculty at 388
Chương trình sau đại học - các cấp bằng 397
Những điều kiện của Chương trình Thạc Sĩ 399
Những điều kiện chung về Chương trình Tiến Sĩ 406
Cán bộ giảng dạy toàn thời gian của trường 412
Mục lục 413