English grammar
Tác giả: Collins Cobuild
Ký hiệu tác giả: CO-C
DDC: 425 - Văn phạm tiếng Anh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003799
Nhà xuất bản: Collins
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 21
Số trang: 485
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích