Ngữ pháp tiếng Anh
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
Ký hiệu tác giả: TA-H
DDC: 425 - Văn phạm tiếng Anh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009732
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 1150
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích