Bài chia sẻ 1: Các câu hỏi về Anh ngữ Công giáo
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
Ký hiệu tác giả: TA-H
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010039
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 432
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010562
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 432
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đâu là lý do viết hoa của các từ ngữ sau: “A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations"?... 334
Text 1  
Giải thích 335
Viết chữ hoa (capitalization) 335
Đâu là nguyên lý với những ứng chữ tắt, thí dụ như các chữ Ph.D., D.Min. trong các trích dẫn dưới đây? 338
Text 2  
Version Information 339
Giải thích 347
Một số từ ngữ (chữ) viết tắt (abbreviated words)  348
Trong Sổ tay Dịch Thuật Anh Ngữ Công Giáo 348
Trong tập Ngữ pháp Tiếng Anh 383
Phụ trương I  
VIẾT CHỮ HOA (CAPITALIIED LETTERS)   
Dẫn vào 386
Những quy định đã có trong ngôn ngữ 386
Những gợi ý tổng quát 388
Một sổ “tìm hiểu-gợi ý-quy định” khả dĩ 390
Câu cú 392
Tên người 393
Tên địa lý 384
Tên người, tên địa lý, tên các dân tộc 395
Tên sách vở, báo chí, tựa đề 403
Tên các tổ chức quốc tế 404
Phụ trương II  
ÁP DỤNG NHỮNG “QUY ĐỊNH” VỀ VIỆC VIẾT CHỮ HOA  
Cụm từ “giáo hội công giáo rô-ma” nên viết hoa như thế nào cho đúng trong “Giáo hội công giáo rô-ma góp phần quan trọng giúp hình thành nền văn minh nhân loại”?  406
Giải đáp  406
Cụm từ “các tín hữu giáo hội công giáo Rô-ma” nên được viết hoa như thế nào cho đúng trong “các tín hữu giáo hội công giáo rô-ma cần sống đức tin, đức cậy, đức mến như lời Chúa dạy”? 412
Giải đáp  412
Cụm từ “nhà thờ Chánh tòa Đức bà Sài gòn” nên được viết hoa như thế nào cho đúng trong “Chúng tôi đi tham dự thánh lễ tại nhà thờ Chánh tòa Đức bà Sài gòn”? 412
Giải đáp  413
Cụm từ “dân tộc quê nhà Việt Nam” nên được viết hoa như thế nào cho đúng trong “Tôi yêu dân tộc quê nhà Việt Nam”?  
Giải đáp  413
Tập sách phương pháp đối chiếu ngôn ngữ “Anh-Pháp- Đức-Hoa-Việt” nên được viết hoa như thế nào cho đúng trong “Vị học giả ấy vừa cho ra mắt tập sách phương pháp đối chiếu ngôn ngữ “Anh-Pháp-Đức-Hoa-Việt" 414
Giải đáp  414
Theo bạn, ta nên chọn viết hoa theo quy định của điều 6.1, hay điều 6.2, hay điều 6.3? Vì sao? 414
Giải đáp  415
Mục lục 416